×

Wyszukaj w serwisie

×

Zamów newsletter

loader

O projekcie

OPIS PROJEKTU

Zarówno w Paczkowie, jak i Javorníku organizowane są rożnego rodzaju imprezy kulturalno-sportowe, wernisaże, koncerty, zawody, rajdy. Brakuje natomiast jednej, wspólną ofertę pogranicza paczkowsko-javorníckiego dla mieszkańców i turystów. Powstanie Wirtualnego Oka Kultury Pogranicza miałoby rozwiązać problem wymiany informacji pomiędzy rożnymi osobami, gdyż każdy zalogowany użytkownik miałby wspólnej platformy bazy danych, promującej wydarzenia, a jednocześnie budującej możliwość dodawania ogłoszeń, zdjęć, plakatów. Projekt daje możliwość lepszej współpracy i wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami pogranicza. Brak wyeksponowania wizerunku kulturalnego miast oraz brak posiadania platformy spójnych informacji na temat tego, co się dzieje na pograniczu, wpływa na brak zainteresowania możliwościami spędzania wolnego czasu na tym obszarze. Brak profesjonalnej bazy wydarzeń kulturalnych Pogranicza Paczkowsko-Javorníckiego w Internecie oraz w formie tradycyjnej (billboardy, plakaty, ulotki), powoduje tym samym ograniczoną promocję pogranicza. Każde z miast wydaje samodzielnie informatory, lecz brak dwujęzycznego informatora wirtualnego i drukowanego, który przekazywałby spójną i ciekawą ofertę. Instytucje kultury, sportu, czy organizacje pozarządowe z obu stron granicy miałyby szanse polepszyć swoje relacje, a także mieć okazję do poznania swoich ofert, a w efekcie do stworzenia wspólnych propozycji promocji pogranicza.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wspólna kampania promocyjna Pogranicza Paczkowsko-Javorníckiego w Internecie, ale i poza nim poprzez stworzenie Wirtualnego Oka Kultury Pogranicza oraz wspólnej wizytówki kulturalnej - Targów Rzemiosła Tradycyjnego Pogranicza Paczkowsko-Javorníckiego. Organizacja Targów Rzemiosła Tradycyjnego Pogranicza Paczkowsko-Javorníckiego polegałaby na stworzeniu dwóch edycji, zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie granicy, w dwóch tematach kowalstwa i ginących zawodów oraz bartnictwa -pszczelarstwa. Tego rodzaju impreza miałaby zapoczątkować wspólną promocję pogranicza, a jednocześnie stać się okazją do wytworzenia wspólnego produktu kulturalnego i marki pogranicza. Projekt łączy tradycję i i nowoczesność dzięki umieszczeniu wydarzeń za pomocą wirtualnej przestrzeni, w celu udostępnienia jej użytkownikom, a także poprzez umieszczenie informacji o wydarzeniach w formie tradycyjnej czyli plakaty, ulotki oraz billboardy po polskiej i czeskiej strony granicy, w dwóch wersjach językowych. Ponadto Wirtualne Oko Kultury Pogranicza służyłoby także osobom, które z uwagi na ograniczenia komunikacyjne lub ruchowe nie mają możliwości korzystania ze źródeł informacji zlokalizowanych często w oddalonych od siebie miejscach. WOKP zawierałby nie tylko zapowiedzi z wydarzeń, ale także fotorelacje. Dodatkowo każdy użytkownik mógłby wprowadzać informacje związane z kulturą, historią, turystyką.

 

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowią: mieszkańcy pogranicza paczkowsko-javorníckiego, instytucje kultury, sportu, turystyki, rekreacji, organizacje pozarządowe pogranicza, a także turyści. Projekt ma na celu pokazanie każdej z wymienionych grup docelowych, że pogranicze paczkowsko-javorníckie to obszar obfitujący w wydarzenia kulturalne, w których mogą uczestniczyć, a także sami je tworzyć.

 

PARTNERSTWO

 

GMINA PACZKÓW               MESTO JAVORNIK

paczkow_herb.png javornik_herb.png

 

 

  • Urząd Miejski w Paczkowie
  • Rynek 1, 48-370 Paczków
  • +48 77 431 67 91
  • +48 77 544 90 04
  • um@paczkow.pl
  • www.paczkow.pl
  • Město Javorník
  • Svobody 134, 790 70 Javorník
  • 584 440 144
  • 584 440 190
  • podatelna@mestojavornik.cz
  • www.mestojavornik.cz