×

Wyszukaj w serwisie

×

Zamów newsletter

loader

Wystawa fotografii "Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców pogranicza na wystawę fotografii pt. "Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu", która odbędzie się 28 sierpnia 2017 r., o godz. 16:00 w Domu Plastyka w Paczkowie.

Wernisaż wystawy kończy realizację projektu Ścieżka informacyjna "Śladami św. Jana Nepomucena" po paczkowsko-javornickim pograniczu", finansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Zaprezentowane zdjęcia będą przedstawiały figury św. Jana Nepomucena sprzed i po renowacji.

W ramach projektu realizowanego wspólnie z czeskim partnerem z Javornika zostały odrestaurowane figury św. Jana Nepomucena w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego i Sienkiewicza oraz przy kościele pw. Najświętszej Trójcy w Javorniku.

wystawa nepomuceny.jpeg

  • Urząd Miejski w Paczkowie
  • Rynek 1, 48-370 Paczków
  • +48 77 431 67 91
  • +48 77 544 90 04
  • um@paczkow.pl
  • www.paczkow.pl
  • Město Javorník
  • Svobody 134, 790 70 Javorník
  • 584 440 144
  • 584 440 190
  • podatelna@mestojavornik.cz
  • www.mestojavornik.cz